ТЪРСАЧКА
за
жертви на престъпления

Търсачка за Жертви на престъпления

Custom Search

Сигурността на гражданите и бизнеса

УВАЖАЕМИ,
Нека да си напомняме настойчиво защо плащаме на Полицията!
Не пренебрегвайте правото си:
"Който плаща,...... той поръчва музиката" !!

РЕКЛАМИ от Google

ПРЕГЛЕД на рекламите


Търсене в този блог

четвъртък, 14 юни 2012 г.

СИСТЕМАТА ЗА КРАДЕНИТЕ АВТОМОБИЛИ

Кражбите на автомобили в РБългария продължават с неотслабващ темп. Но полицията няма право  да се примирява с ниските резултати по разкриването им, особено като се има в предвид, че бяха похарчени милиони национални и европейски пари за изграждане, модернизиране и свързване на автоматизираната полицейска информационна система, наричана по долу АИС Издирвани МПС, с европейската - шенгенска система. 
Хиляди откраднати автомобили са обявени от полицията за издирване, огромната част, от които остават неизнамерени. 


Затихна журналистическия интерес към този вид кражби. Маркировките и застраховките им не решиха проблема и се превърнаха в традиционна форма за събиране на непрекъснато нарастващи допълнителни такси. 
Само потърпевшите не могат да се примирят с този начин на смяна на собствеността на автомобилите си. 
Кратко описание на АИС за издирваните МПС.
Такава система беше разработена и внедрена  в полицията със свои сили преди повече от 20 години, а по късно претърпя няколко модернизации. Свързването й с европейската система се регламентира с  Наредба № Iз-2727 от 16.11.2010г. за организацията и функционирането на Националната Шенгенска информационна система. 


АИС “Издирвани МПС” е изградена като подсистема на Интегрираната Информационна Полицейска Система и е свързана в мрежата на МВР за предаване на данни. Системата ползува изчислителните ресурси на Министерството, областните дирекции на МВР и районните полицейски управления. 
Основание за въвеждане в системата на данните за издирван обект и за снемането му от издирване е получаването в служба на МВР на първични документи:
          1. “заявителски материал” за отнето/откраднато МПС, части от МПС или регистрационни табели - (“Заявление” по образец).
          2. писмено “искане”за обявяване или снемане от издирване на МПС, части от тях или регистрационни табели от разследващите полицаи, следствието, прокуратурата, съда или от други органи, имащи законно основание за това.
          3. “искане” за международно издирване или снемане от издирване на МПС 
          4. “заявка” за снемане на обект от издирване  - “Заявление” по образец.
С Автоматизираната Информационна Система “Издирвани МПС” се извършва:
       1. регистриране на обектите в централната база на системата за няколко минути след получаването на “искания” за обявяване за издирване в съответната служба на МВР.
          2. обявяване и снемане от общодържавно издирване, чрез  разпространение на информацията по мрежата за предаване на данни на  МВР до всички ГКПП в рамките на няколко минути, а до всички областни дирекции и до регионалните подразделения на "Пътна полиция - КАТ" в цялата страна -  ежедневно. Системата автоматизира изготвянето и предаването на съответните телеграми на Главната дирекция "Kриминална полиция" до други служби на МВР и външни институции.
          3. актуализиране на данните на обектите, при възникване на необходимост от допълване или коригиране на вече въведените данни в системата.  
      4. справки по всяко време на денонощието от всички оторизирани потребители на системата,  на едно място- в централната база, предоставяйки отговорите в реално време- практически веднага.
           5.  автоматично пренасочване на заявките, извличане и визуализиране на информацията от централните регистри на автомобилите и на ЕСГРАОН в момента на въвеждането или актуализацията на данни за обектите, без да се правят отделни запитвания към тези системи.

АИС Издирвани МПС предоставя справки по искане на граждани и други лица срещу заплащане. Такава предварителна проверка преди сключване на сделка е изключително полезна за купувачите на употребявани автомобили. Редът за заявяване и получаване на справки от системата се регламентира в специална инструкция, обнародвана в Държавен вестник от министър Богомил Бонев още през 1998 год . Размерът на таксата за издаване на справка за издирвано МПС е регламентиран в  ТАРИФА № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

Как с АИС "Издирвани МПС" може да се намират
 крадени МПС?
АИС "Издирвани МПС" не е само обикновен регистър на крадени автомобили. 
Проектантът е реализирал в тази система следния замисъл: Своевременно да се осигурят компетентните полицейски органи с необходимата информация, за да се предотврати откраднатото МПС да излезе от страната
Затова IT технологията позволява данните за откраднатото МПС да се регистрират в централната база и да се изпратят по мрежата за няколко минути до всички ГКПП, независимо от мястото, където е заявено че е откраднато. За целта въвеждането на данните се извършва в денонощен режим от редовите дежурни полицаи, в която и да е полицейска служба, без да е необходимо да имат специална компютърна подготовка. Достатъчно е само дежурният полицай да разполага със свързан в мрежата компютър и съответни права, за да въведе идентификатор на откраднатия обект(държавен рег. номер или номер на рама), при което се извършва автоматично пренасочване към националната база данни на системата на КАТ за регистрираните в РБългария автомобили и намерената информация ще се визуализира на дисплея на компютъра му. По подобен начин се въвеждат и данните на собственика или на заявителя, ползвайки ЕГН за автоматично обръщение към националната база данни на населението (ЕСГРАОН). Полицаят визуално сверява данните на откраднатия автомобил с получените официални данни от КАТ и данните на заявителя и след като ги потвърди стартира процедурата за обявяване на издирването до всички ГКПП. Така служителите от Гранична полиция своевременно получават необходимата им информация, за да проверят и задържат преминаващите през държавната граница крадени МПС. 
За спешни случаи, например при кражба на автомобил, видяна от заявителя, е осигурена възможност да се подаде искане за издирване до полицията по телефона за спешна помощ, след което заявителят е длъжен лично да се яви в съответното полицейско управление, приело сигнала, за да представи документ за самоличност и всичките документи за МПС-то, с които разполага. Допуска се заявителят в общия случай  да бъде различен от собственика.
Всички служби на КАТ са длъжни да ползват при регистрация на МПС получените по мрежата данни за издирваните автомобили. Информацията от тази система се получава по мрежата за ползване и от полицейските органи по оперативни разработки и полицейски разследвания, свързани с използване на крадени автомобили или регистрационни табели, като средство за извършване на други престъпления,  както и при продажба на части от употребявани автомобили и др. Заинтересовани са да получават своевременно информацията за издирваните МПС и застрахователните компании, които от своя страна могат успешно да съдействат за намирането им.

При множеството извършени модификации на АИС Издирвани МПС и масовата замяна на полицейския състав с не достатъчно подготвяни служители в т.ч. и в дежурните части през последните години, в интерес на данъкоплатеца е да се изясни как тези обстоятелства повлияха  на ефективността на полицията при издирването на крадени автомобили. Има ли и каква е ползата от свързването на АИС Издирвани МПС с Шенгенската система - някой все пак трябва да се осмели да каже.
  
Описаният процес на обявяване за издирване на откраднати МПС със системата, и преди всичко дали се просрочва необходимото време за това, се нуждае от непрекъснат контрол от съответния ръководен полицейски състав. 
Потърпевшите от кражбите на автомобили са в правото си да се жалват за недобро изпълнение на служебни задължения и да изискват от полицията информация дали правилно са приложени възможностите на системата, което би  възпрепятствало автомобила им да напусне страната или да бъде засечена продажбата му и опити за нова регистрация в КАТ, както и продажба на двигателя му и други части от него. 

Представляват интерес за данъкоплатците и резултати на КАТ-пътна полиция по установяването на издирвани МПС. Нека не забравяме, че пътните полицаи са с големи непосредствени законови правомощия и възможности да извършват проверки на автомобили и, че не са по важни за обществото резултатите им от проверките на застраховките и винетките. КАТ е полицейска структура, а не "безплатен" събирач на вземания на частните застрахователни компании и на държавните бирници.

Медиите биха могли да се заинтересоват също дали Гранична полиция установява и задържа крадени МПС на държавната граница, имайки в предвид, че за нейната модернизация бяха похарчени много повече европейски и бюджетни средства. За резултатите от тези проекти цари пълно затъмнение в унисон с тоталната липса на гласност относно действията на институциите, които са се овластили да харчат държавните и европейските пари. 
5 коментара:

 1. Преди десетина години активно се коментираше важността на информационното взаимодействие за издирваните МПС между Застрахователните дружества и Националната полиция. Провеждаха се срещи на високо ниво и национални конференции. Не стана ясно защо замлъкнаха.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В началото на 2001 год. беше разработен WEB базиран прототип на системата за издирвани МПС предназначен за експлоатация от застрахователно дружество. Този прототип беше финансиран и внедрен в режим на опитна експлоатация в ДЗИ. Захранваше се с информация за обявените и снетите от издирване автомобили от националната полицейска система АИС Издирвани МПС и в случай, че за издирвано МПС постъпи информация за сключване на застраховка или искане за изплащане на щети по застрахователна полица, системата генерираше сигнално съобщение до Криминална полиция. За периода на опитната експлоатация чрез системата ДЗИ установи няколко издирвани МПС. С тази информация беше запознато ръководството на МВР. Доказаната ефективност на системата не можа да убеди през 2003 г. чиновниците в МВР да сключат съответен договор с ДЗИ и пожелалите да се присъединят към него ЗПАД Алианц България, Булстрад, Орел и др.

   Изтриване
 2. Защо се съмняваме, дали Пътна полиция работи по издирваните МПС. Катаджиите си намериха топлото местенце и години наред добре го защитават - скатават се, крият се в храстите до пътищата, умеят да обясняват "че други са виновни",хвърлят прах в очите на обществото и занимават парламента с непрекъснати козметични промени в Закона, изнизват се от изпълнение на полицейски функции, но носят пистолети и получават полицейски заплати.

  ОтговорИзтриване
 3. Не съм видял в пунктовете за технически прегледи на МПС да извършват проверка за издирвани автомобили. Свързани са в национална мрежа, но изглежда не получават информация за обявените за издирване МПС. Изискват да им представим една купчина с документи, преписват, пишат вече на компютър, но никой не преглежда номера на рамата, номера на двигателя, регистрационните табели.

  ОтговорИзтриване
 4. Истината за крадените автомобили скоро няма да излезе наяве...

  ОтговорИзтриване