ТЪРСАЧКА
за
жертви на престъпления

Търсачка за Жертви на престъпления

Custom Search

Сигурността на гражданите и бизнеса

УВАЖАЕМИ,
Нека да си напомняме настойчиво защо плащаме на Полицията!
Не пренебрегвайте правото си:
"Който плаща,...... той поръчва музиката" !!

РЕКЛАМИ от Google

ПРЕГЛЕД на рекламите


Търсене в този блог

понеделник, 21 юли 2014 г.

ФИНАНСОВО БЕЗХАБЕРИЕ ИЛИ БЮДЖЕТНИ ДАЛАВЕРИ В ОБЩИНА МИРКОВО


 Как се правят „мръсни пари” в най малките  населени места в селските общини - конкретни казуси от село Смолско?

На зададените въпроси на общоселско събрание на 17.07.2014 год. към Председателя на ОбС Мирково г-н П.Мутафов относно приходите в общинския бюджет от обектите и стопанските дейностите в село Смолско, представителите на ОбС-Мирково, цитирайки кмета на общината, отговориха, че годишните постъпления са:
-                             ---- от каменоломната, която е дадена на концесия - 18 хил.лева;
-                               ---от данъци -5 хил.лева.
Хората не вярват на тази информация и считат, че местните управляващи твърде "далече са отишли" в подценяването на избирателите си!

Не се получиха отговори на въпросите:
         1.      Арендаторите(ползвателите) на земеделските земи, в т.ч. семейството на кмета Цв.Йотина,  "Елаците мед ООД", Тодор Кънчев и др. какви данъци са заплатили за прозведената продукция от хилядите декари обработвани от тях  площи в землището на село Смолско?
За тези земи, същите са получили неизвестно колко лева европейски субсидии, покриващи всичките им  разходи, а за продадената продукция дали са внесли   съответните данъци!?. Дали тази информация е търговска/ служебна/ държавна тайна, както са си написали в т.н. вътрешни правила за достъп до обществена информация в община Мирково, или управляващите умишлено я укриват от населението?
           2.       Облагодетелстваните лица, получили европейски субсидии за декларираните от тях чужди необработваеми имоти като пасбища, които поради непубликувани от общинската власт официални данни, съгласно „слуховете сред населението” са: семейството на кмета Цв.Йотина, семействата на Цв.Велин и Ст.Велин, Д. Калчев, Лукан Минкин и неясно още кои други „тарикати”. Дали тези лица са внесли  някакви пари в общинската хазна? Контролирали ли са общинските власти дали същите имат съответни договори със собствениците на земите или са одобрили декларации с невярно съдържание?!. Проверявали ли са дали декларираните хиляди декари се ползват като пасбища, след като животновъдството в село Смолско практически е ликвидирано. Известно ли е на общинската власт, че имат съответни законови задължения по разработената в НВМС с европейски средства национална информационна система за регистрация на  всички домашни животни(овце, кози, крави, коне, както и на лечебниците, кланниците, пасбищата и т.н.)?
            3.           Какви данъци и наеми са внесли в общинския бюджет 7-те търговски обекти, функциониращи в Смолско? Същите контролирани ли са от общинската  администрация, сигнализирани ли са данъчните органи за нарушения на данъчното законодатество за издаване и отчитане на фискални бонове.
          4.      Какви са приходите от наемите за общинската собственост? Контролира ли общината условията от договорите за наем и как се стопанисва собствеността или по конкретно какво става в културния дом(вижте хотелския блок) или в медицинския пункт(вижте тоалетната)... ами общинските земи, ползвани почти изцяло от семейството на кмета Цв.Йотина?
            5.      Кооперация „Пчела” внася ли някакви данъци в общината за притежаваните от нея имоти и  от дейността по експлоатацията им на територията на село Смолско. Длъжна ли е кооперацията да обявява конкурси и да информира за отдаване под наем или продажба на имотите?
          6.      Внасят ли някакви и какви данъци в общината купувачите/превозвачите с огромните камиони на  преработените скални маси  от каменоломната, в т.ч. поради мълчалив отказ да се обявят договорите, съгласно „слуховете”, основен превозвач е отново семейството на кмета Цв.Йотина. А може би и тази информация за публичната личност-кмет на община е тайна за населението?
Твърде наивен е опита на управляващите да ни убедят, че постъплението от 18 хиляди лева от каменоломната е нормално за получаваните там приходи от милиони лева от реализираните печалби при продажбата на стотиците хиляди тонове, ежегодно извозвани от този обект!!! Възниква и риторичния въпрос - може ли общината да контролира този процес, ако вероятно в него са  замесени финансови интереси на кмета на общината Цв.Йотина?.
            7.      Внасят ли данъци фирмите, които изсичат горите от землището на селото. Общината има ли финансови отношения със структурите на горското стопанство  и ако не защо и докога?

На фона на официално обявените "твърде скромни" годишни приходи от 23 хил.лева, остава сериозното съмнение и интуитивното убеждение за укриване на данъци в особено големи размери, прилагайки елементарни схеми за предварително умишлено намаляване на задълженията на съответните лица, сред които се откроява семейството на кмета на общината Цв. Йотина .

Очакваме от председателя на ОбС Мирково г-н П.Мутафов да организира извършването на съответна проверка и икономически анализ на ефективността при събиране на приходите и в случй, че е на лице аргументирано съмнение, да се сигнализират съответните контролни и правозащитни органи. 

Предлагаме още, ОбС Мирково да прецени  как да се информира населението за придобитите имоти и приходи от кмета на общината Цв.Йотина през двата мандата.


Надяваме се , че съмненията сред населението на Смолско за наличието на сериозни финансови далавери с общински средства ще се изяснят от ОбС Мирково във възможните кратки срокове. За разсейване на недоверието, породено от упоменатите по горе „слухове” и за резултатите от предложената проверка, населението на село Смолско очаква от общинската власт конкретна информация. 

2 коментара:

 1. Обществените съмнения за финансови далавери в село Смолско, община Мирково не само, че не бяха разсеяни от местната власт, но към края на 2014 год може с увереност да се каже, че са налице данни за извършени измами с европейски средства от голям брой лица, престъпления по служба от длъжностни лица и укриване на данъци в големи размери, за което са сигнализирани съответните компетентни органи, от които се очаква вземане на отношение по компетентност.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Факти и данни за това как се правят големи мръсни пари в малките населени места с подкрепата и участието на местната власт са приведени в множество публикации, основните от които са:

   1. НОВИТЕ „ГЕРОИ” на село СМОЛСКО - http://ganchovski.blogspot.com/2014/08/blog-post_28.html,

   2. 02КАК РЕАГИРА МЕСТНАТА ВЛАСТ НА ПРОБЛЕМИТЕ В СЕЛО СМОЛСКО - ЧАСТ2 - http://ganchovski.blogspot.com/2014/08/2.html,

   3. ЕДИН БЕЗСМИСЛЕН ДЕБАТ ЗА ДАЛАВЕРИТЕ С ЕВРОПЕЙСКИТЕ СУБСИДИИ - http://ganchovski.blogspot.com/2014/08/blog-post.html,

   4. СИГНАЛ за възникнало обществено напрежение http://ganchovski.blogspot.com/2014/09/blog-post_3.html,

   5. УНИЩОЖИТЕЛИ НА СРЕДНОГОРИЕТО - http://ganchovski.blogspot.com/2014/09/blog-post.html,
   ........

   Изтриване