ТЪРСАЧКА
за
жертви на престъпления

Търсачка за Жертви на престъпления

Custom Search

Сигурността на гражданите и бизнеса

УВАЖАЕМИ,
Нека да си напомняме настойчиво защо плащаме на Полицията!
Не пренебрегвайте правото си:
"Който плаща,...... той поръчва музиката" !!

РЕКЛАМИ от Google

ПРЕГЛЕД на рекламите


Търсене в този блог

събота, 26 юли 2014 г.

РАЗГРАБВАТ ЛИ СЕ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ В СЕЛО СМОЛСКО?

В ход е масово разграбване на земеделските земи в малките населени места.

От отговорите на председателя и другите представители на Общинския съвет Мирково, от дадените множество конкретни примери от участниците от Смолско в срещата на 17.07.2014 г., заключението е - категорично ДА.!!! 
Масовото заграбване се извършва на обработваните земи от арендаторите , подкрепяни от службите по земеделие, а  на необработваните -  от "тарикати" със съмнителна репутация. Това разграбване се извършва под законовата закрила от държавната и общинската власт.

Как става разграбването?
1. Общината по данни от арендаторите е обявила като т.н. "бели петна", онези парцели, за които не са представени нотариални актове за сключване на договори, а за сключването им се изисква упълномощено лице от съсобствениците да представи пълномощно от всички. За издаване на такова пълномощно се заплащат големи такси от всеки, а неговата валидност е със срок от 6 месеца. Белите петна продължават да ги обработват, но не изплащат рента.
Освен това се оказва, че издадените скици по решенията на поземлените комисии от 1997 год следвало да се преиздадат от централния кадастър, намиращ се в гр.София, кв.Павлово, а за всяка скица се заплаща такса, която  в повечето случаи надвишава стойността на парцела. Нещо повече - От общината администрация ни съобщават(виж официалния сайт на община Мирково), че недекларираните земи до 30 юли т.г. от собствениците им в община Мирково ще бъдат преразпределени между арендаторите. Е.е.е. и какво е това, ако не е присвояване на чужда собственост???

От този закон(ЗСППЗЗ ), изменен през 2014 год. става ясно, че тази процедура е практически нереализуема, изключително скъпа е за обикновените, бедни и за възрастните собственици и наследници на земеделските земи и съдбата на тези земи е ясна - в крайна сметка ще се подаряват  от някого "законно" на т.н. ползватели -арендаторите.

Отправихме категорично искане към Общинския съвет да се включи в защитата на населението от този несправедлив закон, покровителстващ по нататъшното разграбване. Трябва да изискаме да се отменят онези клаузи в закона, продиктувани от олигарсите в техен интерес. Очакваме с нетърпение действията на ОбС в тази посока.

2. "Тарикатите", покровителствувани от общинската власт представят в общината декларации за необработваеми земи на хората и общински такива, като поддържане на пасища и за тях независимо, че в селото животновъдството е ликвидирано, тези измамници получават европейски субсидии в рамките вероятно на десетки хиляди лева годишно. По думите на един от присъстващите общински съветници такъв подход на измами с европейските субсидии се прилага и в други населени места на община Мирково.
Не е ясна схемата за одобряване на тези декларации, а лицата и декларираните от тях парцели не са обявяват публично. Остава съмнението, че са извършвани далавери с участието на представители на местната власт, които не са извършвали съответни проверки дали  декларираните пасища не включват неправомерно чужди имоти, а декларираните  животни са измислени, така че реално е съмнението че са декларирани неверни данни. При това остава съмнението, че и  с новото деклариране до 30 юли се подготвят подобни измами  с европейски и бюджетни средства.
Нека пък избирателите да се подготвят да потърсят категорично съответна отговорност от общинската власт!

Призовавам всички заинтересовани, неангажирани в схемите на разграбването, да "ударим силно камбаната" !!!
Нужна ни е правна помощ и ще сме благодарни на всички които се отзоват.

Няма коментари:

Публикуване на коментар