ТЪРСАЧКА
за
жертви на престъпления

Търсачка за Жертви на престъпления

Custom Search

Сигурността на гражданите и бизнеса

УВАЖАЕМИ,
Нека да си напомняме настойчиво защо плащаме на Полицията!
Не пренебрегвайте правото си:
"Който плаща,...... той поръчва музиката" !!

РЕКЛАМИ от Google

ПРЕГЛЕД на рекламите


Търсене в този блог

вторник, 24 април 2012 г.

КАК СЕ ЗАЯВЯВАТ В ПОЛИЦИЯТА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ


В подзаконовата нормативна уредба на МВР съобщенията до полицията за извършени престъпления от общ характер е възприето да се наричат заявителски материали.
               Заявителски материал е  получено в структурите на МВР съобщение, съдържащо данни за престъпление от общ характер.
Заявители могат да бъдат тъжителите, потърпевши(жертви) от извършени престъпления и други български граждани и чужденци, пребиваващи на територията на Р България, юридически лица, организации, държавни институции, нуждаещи се от полицейско съдействие за защита на живота, здравето, честта, имуществото и законовите интереси на гражданите, бизнеса и държавата от престъпно посегателство. Заявителите подават в полицията заявления, а не молби.
Гражданите не следва да се молят на полицията - те   имат конституционното право да изискват от нея да спазва задълженията си за разследване на престъпленията. 
               Всяка полицейска служба е задължена да регистрира в специален регистър всички постъпили заявителски материали. По регистрираните заявителски материали полицията е длъжна да проведе разследване в законово установени срокове. Ако в хода на проверките на фактите за някои от тях  се установи, че деянията не съставляват престъпления от общ характер, то само прокуратурата може да прекрати разследването по тях на основание съответни текстове от НПК и НК.

Изисквания към регистрацията на съобщението(заявлението) за извършено престъпление:
ü      Анонимните съобщения не се регистрират като заявителски материал;
ü      Съобщението трябва да съдържа данни за лицето, от което изхожда и да бъде подписано от него;
ü      В съобщението се описват конкретните данни за извършеното деяние, мястото и времето на  извършването му, както и известните на заявителя данни за извършителя ;
ü      Съобщенията могат да се подават писмено във всяка полицейска служба, удобна за заявителя, а при спешни случаи по тел.112, респ.166, а в близко бъдеще и по Интернет, съгласно европейските директиви. В спешните случаи полицията е длъжна да реагира веднага за залавяне на извършителите и да покани заявителя да се яви лично, за да представи необходимите лични и др. документи(напр. документи на откраднато МПС) ; 
ü      Служителите на МВР са длъжни да приемат и регистрират всеки заявителски материал, независимо от вида на канала по който е получен и мястото на извършване на престъплението.
ü      След регистриране на заявителски материал на заявителя се предоставя информация за номера под който е регистриран. По този номер заявителят може да прави справки за хода и резултатите от разследването.
ü      Ако в момента на приемането на Заявлението (съобщението) не е известно в коя полицейска служба трябва да се извърши разследването, началникът на когото се докладва, решава това в срок от 24 часа след получаването му и разпорежда на полицейски служител да уведоми тъжителя или заявителя в срок не по-късно от два дни.
След приключване на разследването всички заявителски материали, заедно със събраните допълнителни данни и предложенията на полицията се предават в прокуратурата за отношение по направените предложения от полицейските органи (за повдигане на обвинение на извършителя/ите на престъпленията, образуване на предварително производство, спиране или прекратяване на наказателното производство). За хода на полицейското разследване заявителите/тъжителите могат да получават информация, съдържаща само данни за движението на заявителския материал (номера от регистрацията му, кога е приключило разследването и кога са предадени материалите на прокуратурата). 
              
Регистрацията на заявителските материали и разследването на деянията, съдържащи се в тях се финансира от бюджета на МВР и не се събират такси от заявителите/тъжителите.


Подзаконова нормативна уредба:

ИНСТРУКЦИЯ за организацията на работата в Министерство на вътрешните работи по заявителските материали за престъпления от общ характер (№ Iз-2843/29.11.2010 г.)

3 коментара:

 1. Госпожи и господа, призовавам Ви да търсите правото си за Полицейска Защита и да не позволявате на полицейските органи да го нарушават, като укриват престъпленията и се отнасят формално и некомпетентно към вашите заявления за извършени престъпления .

  ОтговорИзтриване
 2. Противодействайте категорично на прояви на бюрократично отношение към Вас от отделни полицейски служители. Не се колебайте в такива случаи да отправяте жалби до висшестоящите полицейски началници с копия до Прокуратурата.

  ОтговорИзтриване
 3. Безхаберието на полицейските служители към заявленията, подадени от жертвите на престъпления е основната причина за зачестилите случаи на граждански отказ от полицейска защита.
  Настояваме полицейското безхаберие да се наказва безкомпромисно.
  Граждани, не се колебайте да подавате писмени, персонални жалби с подробни описания на конкретни прояви на полицейско безхаберие. Нека да не плащаме излишно за издръжката на специално заделените във всяка полицейска служба добре платени полицейски служители, които са длъжни да работят по жалбите.

  ОтговорИзтриване