ТЪРСАЧКА
за
жертви на престъпления

Търсачка за Жертви на престъпления

Custom Search

Сигурността на гражданите и бизнеса

УВАЖАЕМИ,
Нека да си напомняме настойчиво защо плащаме на Полицията!
Не пренебрегвайте правото си:
"Който плаща,...... той поръчва музиката" !!

РЕКЛАМИ от Google

ПРЕГЛЕД на рекламите


Търсене в този блог

неделя, 24 юни 2012 г.

ГОЛЕМИЯТ УЛОВ НА ДРЕБНИ ШАРАНИ

Защо лихварството  и другите форми на финансови измами процъфтяват в България. Тази уродлива форма на масово ограбване  Ни беше "сервирана" веднага след като и НИЕ станахме демократи. Много убедително ни обясниха наши и чужди, че след комунизма и у нас настъпи  ерата на големите възможности за лично забогатяване без необходимост от образование, квалифициран труд и остарялото понятие "морал". Важното е да си по голям тарикат от другите баламурници.
  
В началото, на въдицата се хванаха алчните пенсионери, на които много бързо им демонстрираха как се изсмукват многогодишни спестявания от комунизма. После дойде реда на младите относително образовани, които много силно бяха повярвали че вече "времето е наше" и прибързаха да "заживеят пълноценно" за сметка на другите с чужди пари. Само, че скоро и те бяха попарени с големите лихви по банковите кредити за закупуване на жилища, обзавеждане, луксозни автомобили и т.н. 

На края настъпи "благоденствие и за умните шаранчета", които оставиха глупавите да си изкарват хляба с труд и учение. Ами защо да работят, както са им разказвали "бабаитите" от онова време, че така е било само при омразния комунизъм. Сега всички са "свободни" и даже навсякъде "културните хора с вратовръзките и с белите якички" ги молят  да си вземат готови пари, малки, средни, бързи и каквито поискаш кредити, финансови продукти и услуги, без никакви формалности, обезпечения и т.н. (виж, ако можеш да го разбереш , написаното в договора с малки букви). Медиите ежеминутно  агитират да си вземете "безплатни" модерни телефони, таблети, бонуси, "безплатни" минути за разговори, чатове, игри, музика, видео, да отидеш на екскурзия или почивка където поискаш (нали си европеец).  
Ами защо от време на време, пък и по често, да не се "поиздрусваш готино", като навсякъде е бъкано с дрога!... 
Е.е.е.х, живот ли е да го опишеш, само балъците нищо не разбират!!! 
Дето, само че тъкмо си поживяхте, и О.о.о.ле.е.ле.е., онези не закъсняха да позвънят на вратата, когато има някой в къщи. И взеха че потърсиха заедно с близките ти къде са им паричките и не забравиха да им разкажат за модерната думичка, наричащи я "лихвите".
А тези пичове и мацки ще ти напомнят, ако случайно си забравил, че работят "законно"(платили са си на когото трябва - направили са им закони). Не забравяйте, че зад тях са и полицията, прокуратурата и съда, а пък тези последните, освен думичката престъпник, такива други модерни думички ще ти кажат, че свят ще ти се завие. И понеже ти си свободен човек, ако не не можеш да си намериш пари и не искаш да платиш доброволно - наеми си адвокат(с какво ли?).

Та така, драги жертви на лихварите, изхода е жесток, а на всичко отгоре и Господ наказва за лакомията. А Вие, като сте такива тарикати,  намерете начин сами да се справите с много по големите от Вас лакомници - лихварите от измислените финансови институции, в т.ч. и банките.четвъртък, 14 юни 2012 г.

СИСТЕМАТА ЗА КРАДЕНИТЕ АВТОМОБИЛИ

Кражбите на автомобили в РБългария продължават с неотслабващ темп. Но полицията няма право  да се примирява с ниските резултати по разкриването им, особено като се има в предвид, че бяха похарчени милиони национални и европейски пари за изграждане, модернизиране и свързване на автоматизираната полицейска информационна система, наричана по долу АИС Издирвани МПС, с европейската - шенгенска система. 
Хиляди откраднати автомобили са обявени от полицията за издирване, огромната част, от които остават неизнамерени. 


Затихна журналистическия интерес към този вид кражби. Маркировките и застраховките им не решиха проблема и се превърнаха в традиционна форма за събиране на непрекъснато нарастващи допълнителни такси. 
Само потърпевшите не могат да се примирят с този начин на смяна на собствеността на автомобилите си. 
Кратко описание на АИС за издирваните МПС.
Такава система беше разработена и внедрена  в полицията със свои сили преди повече от 20 години, а по късно претърпя няколко модернизации. Свързването й с европейската система се регламентира с  Наредба № Iз-2727 от 16.11.2010г. за организацията и функционирането на Националната Шенгенска информационна система. 


АИС “Издирвани МПС” е изградена като подсистема на Интегрираната Информационна Полицейска Система и е свързана в мрежата на МВР за предаване на данни. Системата ползува изчислителните ресурси на Министерството, областните дирекции на МВР и районните полицейски управления. 
Основание за въвеждане в системата на данните за издирван обект и за снемането му от издирване е получаването в служба на МВР на първични документи:
          1. “заявителски материал” за отнето/откраднато МПС, части от МПС или регистрационни табели - (“Заявление” по образец).
          2. писмено “искане”за обявяване или снемане от издирване на МПС, части от тях или регистрационни табели от разследващите полицаи, следствието, прокуратурата, съда или от други органи, имащи законно основание за това.
          3. “искане” за международно издирване или снемане от издирване на МПС 
          4. “заявка” за снемане на обект от издирване  - “Заявление” по образец.
С Автоматизираната Информационна Система “Издирвани МПС” се извършва:
       1. регистриране на обектите в централната база на системата за няколко минути след получаването на “искания” за обявяване за издирване в съответната служба на МВР.
          2. обявяване и снемане от общодържавно издирване, чрез  разпространение на информацията по мрежата за предаване на данни на  МВР до всички ГКПП в рамките на няколко минути, а до всички областни дирекции и до регионалните подразделения на "Пътна полиция - КАТ" в цялата страна -  ежедневно. Системата автоматизира изготвянето и предаването на съответните телеграми на Главната дирекция "Kриминална полиция" до други служби на МВР и външни институции.
          3. актуализиране на данните на обектите, при възникване на необходимост от допълване или коригиране на вече въведените данни в системата.  
      4. справки по всяко време на денонощието от всички оторизирани потребители на системата,  на едно място- в централната база, предоставяйки отговорите в реално време- практически веднага.
           5.  автоматично пренасочване на заявките, извличане и визуализиране на информацията от централните регистри на автомобилите и на ЕСГРАОН в момента на въвеждането или актуализацията на данни за обектите, без да се правят отделни запитвания към тези системи.

АИС Издирвани МПС предоставя справки по искане на граждани и други лица срещу заплащане. Такава предварителна проверка преди сключване на сделка е изключително полезна за купувачите на употребявани автомобили. Редът за заявяване и получаване на справки от системата се регламентира в специална инструкция, обнародвана в Държавен вестник от министър Богомил Бонев още през 1998 год . Размерът на таксата за издаване на справка за издирвано МПС е регламентиран в  ТАРИФА № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

Как с АИС "Издирвани МПС" може да се намират
 крадени МПС?
АИС "Издирвани МПС" не е само обикновен регистър на крадени автомобили. 
Проектантът е реализирал в тази система следния замисъл: Своевременно да се осигурят компетентните полицейски органи с необходимата информация, за да се предотврати откраднатото МПС да излезе от страната
Затова IT технологията позволява данните за откраднатото МПС да се регистрират в централната база и да се изпратят по мрежата за няколко минути до всички ГКПП, независимо от мястото, където е заявено че е откраднато. За целта въвеждането на данните се извършва в денонощен режим от редовите дежурни полицаи, в която и да е полицейска служба, без да е необходимо да имат специална компютърна подготовка. Достатъчно е само дежурният полицай да разполага със свързан в мрежата компютър и съответни права, за да въведе идентификатор на откраднатия обект(държавен рег. номер или номер на рама), при което се извършва автоматично пренасочване към националната база данни на системата на КАТ за регистрираните в РБългария автомобили и намерената информация ще се визуализира на дисплея на компютъра му. По подобен начин се въвеждат и данните на собственика или на заявителя, ползвайки ЕГН за автоматично обръщение към националната база данни на населението (ЕСГРАОН). Полицаят визуално сверява данните на откраднатия автомобил с получените официални данни от КАТ и данните на заявителя и след като ги потвърди стартира процедурата за обявяване на издирването до всички ГКПП. Така служителите от Гранична полиция своевременно получават необходимата им информация, за да проверят и задържат преминаващите през държавната граница крадени МПС. 
За спешни случаи, например при кражба на автомобил, видяна от заявителя, е осигурена възможност да се подаде искане за издирване до полицията по телефона за спешна помощ, след което заявителят е длъжен лично да се яви в съответното полицейско управление, приело сигнала, за да представи документ за самоличност и всичките документи за МПС-то, с които разполага. Допуска се заявителят в общия случай  да бъде различен от собственика.
Всички служби на КАТ са длъжни да ползват при регистрация на МПС получените по мрежата данни за издирваните автомобили. Информацията от тази система се получава по мрежата за ползване и от полицейските органи по оперативни разработки и полицейски разследвания, свързани с използване на крадени автомобили или регистрационни табели, като средство за извършване на други престъпления,  както и при продажба на части от употребявани автомобили и др. Заинтересовани са да получават своевременно информацията за издирваните МПС и застрахователните компании, които от своя страна могат успешно да съдействат за намирането им.

При множеството извършени модификации на АИС Издирвани МПС и масовата замяна на полицейския състав с не достатъчно подготвяни служители в т.ч. и в дежурните части през последните години, в интерес на данъкоплатеца е да се изясни как тези обстоятелства повлияха  на ефективността на полицията при издирването на крадени автомобили. Има ли и каква е ползата от свързването на АИС Издирвани МПС с Шенгенската система - някой все пак трябва да се осмели да каже.
  
Описаният процес на обявяване за издирване на откраднати МПС със системата, и преди всичко дали се просрочва необходимото време за това, се нуждае от непрекъснат контрол от съответния ръководен полицейски състав. 
Потърпевшите от кражбите на автомобили са в правото си да се жалват за недобро изпълнение на служебни задължения и да изискват от полицията информация дали правилно са приложени възможностите на системата, което би  възпрепятствало автомобила им да напусне страната или да бъде засечена продажбата му и опити за нова регистрация в КАТ, както и продажба на двигателя му и други части от него. 

Представляват интерес за данъкоплатците и резултати на КАТ-пътна полиция по установяването на издирвани МПС. Нека не забравяме, че пътните полицаи са с големи непосредствени законови правомощия и възможности да извършват проверки на автомобили и, че не са по важни за обществото резултатите им от проверките на застраховките и винетките. КАТ е полицейска структура, а не "безплатен" събирач на вземания на частните застрахователни компании и на държавните бирници.

Медиите биха могли да се заинтересоват също дали Гранична полиция установява и задържа крадени МПС на държавната граница, имайки в предвид, че за нейната модернизация бяха похарчени много повече европейски и бюджетни средства. За резултатите от тези проекти цари пълно затъмнение в унисон с тоталната липса на гласност относно действията на институциите, които са се овластили да харчат държавните и европейските пари. 
вторник, 5 юни 2012 г.

ХРОНОЛОГИЯ НА РЕФОРМАТА В МВР


1990-1991год. С активното участие на Министър Атанас Семерджиев и Първия зам.министър Любен Гоцев експертна група от специалисти- кибернетици и изявени в своята област служители на МВР извърши цялостна реорганизация на МВР, като:
o       Ликвидирана беше Държавна сигурност: закрито VI управление на ДС; изведени извън МВР: Първо главно управление на ДС (разузнаването), Управление по безопасност и охрана (УБО), Военното контраразузнаване (ВКР), затворите, Главно следствено управление; закрити бяха бюрократичните структури на областните управления на МВР;
o       Деполитизиран беше целия личен състав на МВР;
o       Приложен беше кибернетичен подход за анализ на съществуващата система на Народната милиция с цел оптимизиране на полицейските структури и адекватно определяне на функциите на криминалната, икономическата и охранителната полиция;
o       Използван беше опит от полицейското законодателство на западноевропейските страни. Законово беше регламентирана оперативно издирвателната дейност и полицейската регистрация на извършителите на престъпления от общ характер. С изменение на Наказателно процесуалния кодекс беше вменено участие на полицейските органи в наказателния процес на стадия на предварителната проверка на получените заявления, сигнали и жалби, съдържащи данни  за извършени престъпления;
o       Създадена беше специализираната служба за борба с организираната престъпност( ЦСБОП), която трябваше да изпълнява само координиращи функции за противодействие на организираната престъпност, без да се допусне дублиране на функции с други подразделения на Националната полиция.

1992 год.- При министър Йордан Соколов реформата беше стопирана със замах. Извършени бяха масови уволнения и пенсиониране на опитни ръководни служители, експерти, инспектори и редови полицаи, с което беше поставено началото на кадровия разгром на полицията. Но компетентна и адекватна реформа  на полицията не можеше да се очаква  от адвоката по  бракоразводни дела Соколов и неговото най близко обкръжение. Гражданското общество днес може само да съжалява, че именно този адвокат беше назначен за председател на Народното събрание и стана един от водещите „законодатели” на прехода. В случая са необходими задълбочени анализи за това как обезсилването и неутрализирането на полицията в т.ч. и със „законодателна дейност” влезе в цената на мирния поход на престъпността към легална икономическа и политическа власт.

1993 год.- При министър Виктор Михайлов бяха регламентирани  правомощията на Националната полиция в отделен Закон за националната полиция. С този закон се утвърждаваше започнатата същностна реформа на полицията.

1996 год.- При няколкото накратко задържали се безлични министри по метода "крачка напред две крачки назад " в реформата беше обърната посоката.  Заменен беше закона за националната полиция с нов Закон за МВР. С него беше направена сериозна стъпка назад по отношение реформата в полицията, което доведе до откъсването на полицията от обществото и неговите нужди и потребности и до силно бюрократизиране на МВР. С новия Закон бяха регламентирани нова усложнена структура, заменена беше ЦСБОП с ГДБОП - нова служба, с нов голям щат в национален мащаб, и дублиращи се функции с традиционните полицейски звена. Така функциите по противодействието на престъпността бяха размити сред функциите на десетки други структурни звена на МВР, Декларирана беше нова политика за управление на кадрите, останала в сферата на пожеланията.

1997-2001год.  При министрите Богомил Бонев и Емануил Йорданов се разгърна мащабна работа по правното регламентиране на функциите в МВР - беше преработена основната част от подзаконовата нормативна уредба. Изменени бяха съществуващи и  изготвени нови над 20  наредби и инструкции.  Липсата на системен подход („работата на парче”) доведе до изкуствено интегриране на правомощията на множеството структурни звена и в крайна сметка задачите по противодействието на престъпността и опазването на обществения ред бяха окончателно размити.

2001- 2005 год. Министър Георги Петканов довърши кадровия разгром на полицията чрез ново масово кампанийно пенсиониране на високо квалифицирани опитни полицейски служители, без да предприеме никакви реални действия за осигуряване на полицейски професионализъм. Същият цинично се надпреварваше с Йордан Соколов затова кой от тях е изгонил от МВР по голям брой и по опитни полицейски служители. Това кадрово решение на министъра с професорска титла по право и със съмнителна управленска квалификация и опит беляза  „реформата” в полицията с трайни вредни последици. Затова пък „някой” му помогна да тръгне стремглаво нагоре по държавната йерархия: назначен беше за министър на  правосъдието, а след това и за конституционен съдия.  

1999 - досега. При министрите Михаил Миков и Цветан Цветанов продължи масовото въвеждане на функциите по полицейското разследване. Изменения в НПК през 1999 и 2006 год.. Изграждане на структурите за досъдебно производство в Националната полиция. Подбор и обучение на хиляди дознатели и/или разследващи полицаи. Това са едни от редките същностни реформаторски действия със стратегическо значение за противодействието на престъпността. Продължиха и хаотичните лутания на полицейските органи в противодействието на организираната престъпност и тоталното сгромолясване на оперативно издирвателната дейност, разкриването и превенцията на битовата престъпност.  Никакви осезаеми резултати в повишаване на професионализма и квалификацията на ръководния и редови полицейски състав не са налице. Плачевни са и резултатите по използването на наличните информационни системи и съвременни информационни технологии, криминологически  и криминалистически методи и средства за разкриване и предотвратяване на престъпления.

В крайна сметка погрешните действия в обявената реформа на полицията неутрализираха ефекта от положителните реформаторски действия. Наложен беше  трайно агресивния  некомпетентен революционен политически субективизъм, способстващ пряко и косвено за постигане на криминален преход към т.н. „демократично” общество в РБългария.за Реформата