ТЪРСАЧКА
за
жертви на престъпления

Търсачка за Жертви на престъпления

Custom Search

Сигурността на гражданите и бизнеса

УВАЖАЕМИ,
Нека да си напомняме настойчиво защо плащаме на Полицията!
Не пренебрегвайте правото си:
"Който плаща,...... той поръчва музиката" !!

РЕКЛАМИ от Google

ПРЕГЛЕД на рекламите


Търсене в този блог

сряда, 8 януари 2014 г.

ПОЛИЦИЯТА ВЪВ ВОЕННА ОБСТАНОВКА

Общоизвестно е, че повече от 30 години България се намира в ожесточена фаза на СВЕТОВНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ВОЙНА  и трайно се е установила на страната на губещите в тази война.

Не е известно, обаче, защо полицията и силите за сигурност не са приведени в състояние, съответстващо на оперативната обстановка, характеризираща се с пълен разпад на икономиката и социалните системи на здравеопазването и образованието, тоталното разграбване на националните ресурси, ограбване на населението, демографски срив  и скоростно физическо унищожаване на човешки ресурси. На макро ниво това са крайните негативни последствия от изключително неумелото хаотично участие на България в световната икономическа война, в която не се оказва никакво разумно противодействие на "икономическите унищожители", на техните покровители(кукловоди) и на  тяхната агентура. Националните предатели  им "поднесоха на тепсия"  всички отрасли на българската икономика, заедно с човешките ресурси.

Населението беше подложено на масова заблуда и измами с активното участие на всички медии, с несъществени изключения . Приспиваха го с измамни обещания за бързо забогатяване в "красивия свят" на пазарната икономика, "свободния пазар" и илюзорните "демократични свободи", но при едно "малко" условие - да си преотстъпи националните ресурси и да съдейства за заменянето на всички държавни институции и икономически структури с някакви други, неясно какви.

Затова пък, безпрепятствено възникна организирана престъпност, укрепнаха силни мафиотски структури, които проникнаха в държавните институции, успешно  превзеха законодателната власт, неутрализираха съдебната система и системата на МВР, в т.ч.  на службите за сигурност и полицията и активно се включиха в ограбването на населението и разграбване на националните ресурси.

Генералният въпрос е  - трябва ли обществото да продължи да изчаква до очертаващото се пълно ликвидиране на държавата България?
Вече, настойчиво се предявяват и териториални претенции и много категорично се реализират чужди интереси за придобиване на собственост върху обработваемата земя и недвижимите имоти в България.
А може ли българското общество да противодейства на ликвидирането на държавата, при положение, че с много бързи темпове се развиват процесите по неутрализирането на обществените съпротивителни сили, чрез масово опростачване, разделение и противопоставяне на населението, насаждане на омраза и тотална атака срещу "непослушните медии, журналисти, социолози, политици"?!!.

Какво да се прави в  тази обстановка?
По мое мнение, крайно време е да започне истинска реформа на правосъдието, адекватна на така очерталата се оперативна обстановка.

Нека назовем основните общоизвестни приоритетни направления на необходимата реформа:
1. Преглед, анализ и оценка на оперативната обстановка, акцентирайки на основния "противник" на държавата в икономическата война. Следва персонално да се идентифицират  онези, които извършиха и продължават да извършват разграбването на националните ресурси и ограбването на населението(корпорации, финансови институции, олигарси, политици, ,  обслужващите ги "икономически унищожители"- националните предатели и тяхната агентура в България, организирани престъпни групировки). Да се дефинират и категоризират като престъпни действията им по разграбване на национални ресурси и ограбване на населението. При тази оценка е необходимо абстрахиране от това, че редица от тези действия вече са узаконени в "синхронизираното ни с ЕС" законодателство, тъй като пред "приспаното" ни общество това узаконяване се извърши  с умелата намеса на "икономическите унищожители" от националните предатели и престъпността, . Затова трябва незабавно да се подходи към определяне на  деянията, които законодателството следва  да третира като икономически престъпления срещу обществените интереси.

2. Анализ на законодателството с цел разкриване намесата на организираната престъпност за узаконяване разграбването на националните ресурси и ограбване на населението, както и за  неутрализиране на съдебната власт, службите за сигурност и полицията. Отстраняване на въведените законодателни пречки за противодействие на преките и косвени "грабители".
Необходимо е, по мое мнение, цялостно преразглеждане на законите, които регламентират икономически дейности, засягащи обществени интереси с цел отстраняване в тях на условията, които  способстват извършването  на икономически престъпления. Такива са Закона за обществените поръчки, Закона за договорите, Закона за земеделските земи, законите за горите, за водите, за подземните богатства, за концесиите, за енергетиката, за екологията, за банките, за човешките ресурси, и много други, способствали за  разграбването и унищожаването на българската икономика.

3. Планиране и реализиране на действия по разкриване, противодействие и пресичане  унищожаването на българската икономика. С други думи провеждане на т.н. операции "чисти ръце", съдебни процедури за налагане на наказания и отнемане на заграбеното в полза на обществото.

Убеден съм, че само на основата на постигнатите резултати от изредените приоритетни направления  на необходимата на българското общество реформа, могат  да се определят адекватно на обстановката целите, функциите, задачите на полицейските и другите органи по противодействието на икономическите престъпления, както и технологията на ефективно взаимодействие между тях. 

Убеден съм още, че при постигане на осезаеми резултати от реформата на полицията, силите за сигурност и съдебната система, обществото ни ще се съживи.