ТЪРСАЧКА
за
жертви на престъпления

Търсачка за Жертви на престъпления

Custom Search

Сигурността на гражданите и бизнеса

УВАЖАЕМИ,
Нека да си напомняме настойчиво защо плащаме на Полицията!
Не пренебрегвайте правото си:
"Който плаща,...... той поръчва музиката" !!

РЕКЛАМИ от Google

ПРЕГЛЕД на рекламите


Търсене в този блог

ВСИЧКО за този блог

Наименование на блога: ПолицейскаЗащита

В публикациите и коментарите към този блог ще потърсим отговор на въпросите:
Полицейска защита на кого и от кого?

Очакваме от полицейските структури да защитават живота, здравето, честта и имуществото на гражданите и бизнеса, които не нарушават законите, но са станали жертви на престъпления.


Ами кой да защитава престъпниците, които са станали жертви на други престъпници ?

Ще бъдем пристрастни към интересите на жертвите на престъпленията и ще се съобразяваме с постановката:
На обществото му е нужна полиция, която да го защитава от престъпниците, а не с неговите пари да се осигурява защитата на интересите на престъпниците.Трябва да се прави разлика между спазване от полицията на основните граждански права на престъпниците и защитата от полицията на техните интереси. 
Със защитата на престъпниците категорично не трябва да се занимава полицията, нека с това да се занимават други - адвокатура, частни охранителни фирми  и физически лица, „правозащитни” организации, платени журналисти и други, и на никой от тях  не трябва да се позволи да се ползва за защитата им, пряко или косвено, от парите на обществото, заделяни от него за защита на своята сигурност от престъпността.

Темите на публикациите касаят основно следните три групи проблеми:

1. Противодействие на  престъпността
                                       Актуални Анализи, Коментари, Препоръки и Оценки.


2. Полицейските органи - 
                                       Защитата на жертвите на престъпления.
                                      Сбърканата полицейска реформа.  
                                      Изискванията на гражданите към полицията.


3. Наказателното законодателство, практиките на съда-
                                    Обществената полезност.
                                    Достъп до правосъдие за жертвите на престъпления.

Виж
Съдържание на публикациите и коментарите.