ТЪРСАЧКА
за
жертви на престъпления

Търсачка за Жертви на престъпления

Custom Search

Сигурността на гражданите и бизнеса

УВАЖАЕМИ,
Нека да си напомняме настойчиво защо плащаме на Полицията!
Не пренебрегвайте правото си:
"Който плаща,...... той поръчва музиката" !!

РЕКЛАМИ от Google

ПРЕГЛЕД на рекламите


Търсене в този блог

вторник, 4 август 2015 г.

КАК И КОЙ МОЖЕ ДА РЕФОРМИРА ПРАВОСЪДИЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Всеобщоизвестно е, че българската правосъдна система не работи нормално. 
Тези, които са нарочени да я реформират не знаят как да го направят и вече повече от две десетилетия „тъпчат на място” и се упражняват за сметка на обществото. 
В законодателството се работи „на парче”; измислят се субективни норми, умишлено насочени към определени интереси, които преследват "нечисти" цели и представляват сами по себе си „кръпки”, изискващи сложни тълкувания и водещи до убъркване на обществото и на прилагащите ги субекти в практиката. 
В крайна сметка законодателството главоломно се отдалечи от преките му потребители и се превърна за преобладаващата част от населението в неразбираеми "писания" за защита на несъществуващи права. Ориентирано беше изцяло в полза на извършителите на престъпления, така, че огромната част от престъпниците остават ненаказани. 

  Причините за тази немощ в правосъдието се корени в сбъркания подход, наложен от новите „реформатори”. Специалистите с юридическо образование и квалификация, без да притежават управленски опит и адекватни научни познания не могат сами да реформират правосъдието!. 
Реформирането на системата на правосъдието  е присъща задача за кибернетици и специалисти по управление на проекти. Съществуват достатъчно цялостно разработени методологии, стандарти и проекти, успешно внедрени в страните от ЕС. За съжаление, европейски средства за такива проекти бяха похарчени от всички структури на правосъдието и поддържането на обществения ред, както за съдилищата и затворите, така и за прокуратурата и полицията, но не бяха постигнати очакваните от обществото резултати. Причината за това е ясна – и тази „печеливша” дейност беше узурпирана чрез т.н. обществени поръчки от случайни, некадърни и лъжливи изпълнители и бенефициенти по проектите, които свеждаха реформата преди всичко за закупуване на технически средства и до автоматизиране обработката на информацията в огромните архиви (дела, преписки и картотеки). Останаха нереформирани целите, произтичащите от тях функции, задачи, ресурси, процеси и тяхната взаимосвързаност с общественозначимите резултати от дейносттта на отделните структурни подразделения на правосъдието.

Правосъдието е сложна организационна система и следва  да бъде реформирана като се използва класическия системен подход. На  основата на предварително извършен задълбочен системен анализ трябва обективно да бъдат изявени недостатъците и да бъдат дефинирани предложения за усъвършенстване, касаещи:

-          Главната цел – необходимо е да се пренасочи изцяло към потребностите на обществото от правосъдие; да се преориентира към защита на правата на пострадалите лица и налагане на адекватни наказания на виновните;

-   Подцелите на отделните относително самостоятелни организационни структури(съд, прокуратура, разследващи органи, полиция) следва да се детайлизират, като се обвържат с постигането на главната цел;

-         Дейностите- изпълняваните функции и задачи  трябва да се свържат с реални срокове и  условията(предпоставките) за тяхното изпълнение, както и с човешките и другите необходими ресурси за постигане на предвидените резултати и  подцели;

-        Процесите – да се обосноват стратегии, методологии, технологиии, ресурси, ограничения и организация на функциониране на правосъдната система, които да се отразят в съответна нормативна уредба(закони, правилници, наредби, инструкции, и др. нормативни актове). За да се избегнат непълноти и пропуски, процедурите(алгоритмите на функциониране), следва да се дефинират ситуативно, като последователност от взаимно обуславящи се събития, както и от относително самостоятелни събития. Всяка от процедурите започва от начално пораждащо събитие и приключва с краен очакван резултат;

-           Мениджмънта – Да се специфицират изискванията към кадровите и другите необходими ресурси; да се организира извършването на непрекъснат мониторинг, контрол и  ефективно взаимодействие с други държавни институции; особено внимание да се отдели на разработката на  критерии за извършване на независими оценки на постигнатите резултати и тяхното съответствие на  подцелите на организационните структури и на главната цел на правосъдието. Научно обоснованият мениджмънт изиска непрекъснато проследяване  и поддържане на правилните логически връзки между дейностите, ограниченията, необходимите ресурси и постигнатите резултати и подцелите на всеки един от структурните елементи на правосъдието.

Европейските стандарти задължително изискват изграждане и поддържане на ефективна система за връзки с обществеността и осигуряване на гласност за работата на правосъдието. Предложенията за реформиране би следвало да се подложат на разширено обществено обсъждане и съгласуване.

Заключение: Не е възможно да бъде изградена нова съвършенна система, както и усъвършенстването на съществуващи системи,  в случаите когато не се прилага правилно класическия системен подход!
Непознаването, пренебрегването и неправилното прилагане на системния подход е основната причина за неуспешното реформиране досега на правосъдието на РБългария. Несъмнено е,  че отговорните европейски институции ще продължат да дават неудовлетворителни оценки на българската правосъдна система, ако нейната реформа не я извършат квалифицирани и опитни специалисти по системен анализ и проектиране на сложни организационни системи.

Свързани публикации: 
               1. ЕДНО МНЕНИЕ ЗА РЕФОРМИРАНЕ НА ПРОКУРАТУРАТА
               2.Сбърканата реформа в полицията
              3.Хронология на реформата в МВР.
              4.Негативните резултати от реформата в полицията
              5.Стратегическите грешки в реформата на полицията
            6.Дискусионни Проблеми в Реформата на  Полицията

Забележка:  Конкретни факти, оценки и предложения са описани по долу в коментарите на автора.

03 август 2015 г.
Бургас,

автор Димитър Ганчовски 

6 коментара:

 1. Фрапиращ пример за безотговорното отношение на управляващите към харчене на европейски средства за реформиране на българското правосъдие и обществения ред е финансирането през последните 25 години на проект за изграждане на съвременна единна за всички структури информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП). Милионите евро са похарчени, а ефектино работеща такава система - все още няма!

  ОтговорИзтриване
 2. В МВР похарчиха 40-50 милиона евро за изграждане на модерна система за българските документи за самоличност. Милионите усвоиха представители на компанията Сименс и някои други. В резултат гражданите се редят на големи опашки пред полицейските служби, заплащат за документите, които не са тяхна собственост, а на държавата, изчакват продължителни срокове, глобяват ги и "ходят по мъките", когато им откраднат или загубят лични си карти. Ето такива са крайните резултати от "реформиране" и модернизиране на тази дейност.

  ОтговорИзтриване
 3. Дали някой може да си спомни името поне на един от многото министри на правосъдието, който остави през последните десетилетия някаква значима следа в прокламираното реформиране на българското правосъдие?! Аз не бих желал да си спомням имената им, но си спомням за един покойник с професорска титла, който след като стопира реформите в МВР, ликвидира професионализма и започна да се състезава с един друг свой предшественик-адвокат по бракоразводни дела, с добре поддържан маникюр кой от двамата ще изгони повече от опитните полицаи. Така тези и други подобни разбираха понятието реформа. За заслугите си професорът беше изпратен от политическите си кукловоди да реформира правосъдието и конституционния съд, а другият-, адвоката оглави законодателната власт. Ето някои от тези, които правиха реформата в правосъдието, за което ежегодно ни "хвалят" от Европейската комисия.

  ОтговорИзтриване
 4. Стартирането на реформата на правосъдието започна с адекватни изменения на НПК, възлагайки на полицията функции по досъдебното производство, както и с измененията в закона за съдебната система. Съгласно европейските изисквания и финансиране успешно беше поставено началото на изграждането на т.н. електронно правосъдие - разработени и утвърдени бяха стратегическите документи и няколко проекти на съвременни информационни технологии и системи. Но както и в други области двама от случайните министри на правосъдието и техните кукловоди със замах стопираха започналата реформа и изгониха висококвалифицираните специалисти. Е, няма как да се аплодира управленската неграмотност на самонадеяните министър-професор, който си беше сбъркал мястото, както и стремглаво придвижилата се до министерското кресло съдийка от варненския окръжен съд. При едно нормално правосъдие тези лица като минимум би трябвало да възстановят загробените от тях милиони европейски средства. Но това в България, ясно защо, не можеше да се случи.

  ОтговорИзтриване
 5. Най значимият елемент на започналата реформа на правосъдието беше възлагането на полицейските органи функции по разследването на престъпления по реда на НПК . Оказа се, че дейността на разследващите полицаи бързо блокира. Поради елементарна управленска некомпетентност беше допусната "значителна натовареност (до 200 дела/разследващ полицай) и в крайна сметка-невъзможност да се разследват престъпленията в България. И досега сред постоянно заменяните отговорни лица не се намери воля да бъдат приложени разработените от специалистите решения за "отпушване на разследването. ЕС финансира разработката на информационни технологии, които освен всички преимущества осигуряват и възможност да се увеличи стократно производителността на разследващия полицай. Но повече от две години неясно защо прокуратурата все още не внедрява тези системи в практиката на разследващите органи .

  ОтговорИзтриване
 6. В някои коментари на онези, които са прочели тази статия, се дискутира риторичния въпрос- толкова ли са неграмотни отговорните лица в системата на правосъдието, че дори не се съобразяват с проектите, финансирани и приети от Европейската комисия или има друга причина за това?!
  Никой не знае точно отговора на този въпрос, но всеки се досеща, че в престъпната държава България, "някой" има интерес да няма нормално работещо правосъдие. Този "някой" най напред в началото на криминалния преход към т.н. "демокрация" се зае и успешно неутрализира полицията и специалните служби. След това същият някой започна пренасочване на правосъдието към защита на интересите на престъпността. Няма защо да се удивляваме, нали се знае, че е така и във всички капиталистически и други страни по света.Големите престъпници се стремят бързо да легализират награбеното от тях и да организират защитата му, преди всичко чрез законодателството и съответните държавни правозащитни институции. "Мафиотска" България не прави изключение и в това отношение.

  ОтговорИзтриване