ТЪРСАЧКА
за
жертви на престъпления

Търсачка за Жертви на престъпления

Custom Search

Сигурността на гражданите и бизнеса

УВАЖАЕМИ,
Нека да си напомняме настойчиво защо плащаме на Полицията!
Не пренебрегвайте правото си:
"Който плаща,...... той поръчва музиката" !!

РЕКЛАМИ от Google

ПРЕГЛЕД на рекламите


Търсене в този блог

понеделник, 9 април 2012 г.

СБЪРКАНАТА РЕФОРМА В ПОЛИЦИЯТА


След 1989 год. в продължение на повече от 22 години в общественото пространство се разпространява информация, че полицията на РБългария се реформира. Реформирана ли е полицията и приключила ли е реформата? 
Направени бяха и продължават да се правят промени в законите и подзаконовите нормативни актове и да се изготвят нови наредби и инструкции, регламентиращи работата в МВР. Министрите обявяваха, че са извършили редица структурни промени и преразпределение на функции между структурните звена и че са  уволнили хиляди полицейски служители.

Дали в това се изразява необходимата на обществото реформа в полицията?
Завършена ли е реформата, какво беше направено, какво и как още трябва да се реформира?
Какви са резултатите за обществото и възникналите проблеми?
Допуснати ли бяха стратегически значими грешки?

Коментари, оценки и предложения по всичките тези и други въпроси ще бъдат направени в серия от публикации в този сайт наречен „ПолицейскаЗащита”.
В публикациите за полицейската  реформа водещ е акцента върху  очакването на обществето от полицията да защитава живота, здравето, честта, имуществото на гражданите и представителите на бизнеса. 


Няма коментари:

Публикуване на коментар