ТЪРСАЧКА
за
жертви на престъпления

Търсачка за Жертви на престъпления

Custom Search

Сигурността на гражданите и бизнеса

УВАЖАЕМИ,
Нека да си напомняме настойчиво защо плащаме на Полицията!
Не пренебрегвайте правото си:
"Който плаща,...... той поръчва музиката" !!

РЕКЛАМИ от Google

ПРЕГЛЕД на рекламите


Търсене в този блог

четвъртък, 19 април 2012 г.

НЕГАТИВНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ РЕФОРМАТА В ПОЛИЦИЯТА


Осезаеми за всеки непредубеден гражданин са крайно негативните постигнати резултати относно сигурността на гражданите, защитата на живота, здравето, честта, достойнството и имуществото на гражданите и представителите на бизнеса.
Огромния брой на т.н. битови престъпления (кражби, грабежи, измами, изнасилвания, убийства и др.), масовия характер на циганската престъпност и застрашителното нарастване на детската престъпност, съпроводени с повсеместното ограбване на населението на „законно основание” от монополните частни и държавни дружества се превърнаха в жесток бич за обществото, по голямата част от което загуби кредита си на доверие в полицията и законите. Не е голям броя на тези граждани, които още вярват, че държавата може да ги защитава.
А на какво би могло да  разчита обществото при положение, че т.н. реформа доведе до:
o       повсеместна управленска и професионална некомпетентност на политическите ръководства на МВР и висшите ръководни полицейски служители. Назначавани бяха политически удобни на „някого” лица, без да се отчитат елементарните изисквания за заеманите позиции. За подобни позиции в нормалните държави дори съответно академично образование и управленски опит не са достатъчни, ако те не са сертифицирани за висока адекватна успешност.  Така се появиха министри, зам. министри, директори и началници надолу по йерархията, които не са изучавали и практикували управленски функции и съвременни управленски технологии, да не говорим за пълната липса на теоретични и организационни умения за планиране, контрол, мобилизиране, координация на полицейските екипи помежду им и взаимодействие с обществеността при провеждане на  полицейски дейности.
Такава некомпетентност в управлението на полицейските органи историята не познава ;

o       ликвидиране на основната движеща сила в противодействието на престъпността – уволнени(пенсионирани, в т.ч. и по свое желание, след съответни изменения на Закона), бяха основната част от главните експерти и инспектори и опитния среден ръководен състав(началници на отдели, направления, сектори);
o       ниска професионална квалификация и полицейски опит на редовите полицаи. Подценена беше специализираната подготовка за повишаване на професионалната квалификация в Академията и другите учебните заведения на МВР с прилагане на съвременни форми за периодично атестиране и сертифициране на служителите, както и естественото предаване на практически умения от опитните на новите служители;

o        „хуманно законодателство”, но преди всичко за престъпниците. Особено негативно влияние оказаха изключително неадекватните на криминогенната обстановка законодателни решения, като, например на принципа за т.н. „неизбежна самоотбрана” и приложението му  в съдебната практика. Този принцип не само не позволява, но и забранява на жертвите на престъпления да се самоотбраняват, което обслужва преди всичко извършителите на престъпления и техните адвокати. Потърпевш, който е дръзнал в РБългария да защити живота, имуществото или честта си е бил категорично осъден от „правосъдието ни”. Обществото е заливано от медиите с абсурдно несъстоятелни „правно-законови” обяснения за ненаказаните от съда масови убийства, тежки телесни повреди на невинни граждани по тротоарите, пешеходните пътеки и пътищата от пияни, неправоспособни, неопитни и агресивни шофьори. Практиката на съдилищата изобилства с примери за приложени законови клаузи, които в действителност способстват за извършването на множества ненаказуеми имуществени и др. престъпления и не могат да бъдат оценени другояче, освен  като антиобществени;

o       бюрократична крайно формална, мудна и консервативна съдебна система от което се възползват опитните адвокати на извършителите на престъпления, за да постигат ниски наказания, множество оправдателни присъди и в крайна сметка беше постигната тотална липса на правосъдие за жертвите на криминалната престъпност. Показателен е факта, че голяма част от потърпевшите от извършените престъпления не търсят полицията и прокуратурата. Тревожно е, освен всичко останало, че през последните 22-години правосъдието в РБългария силно поскъпна и се оказва недостъпно за милионите бедни, безработни и възрастни жертви на престъпления. Публична тайна е, че „независимата” съдебна власт зад високопарно декларираните принципи за правосъдие извършва „мародерство” над обществото, като трупа „грешни пари” („скубе” безмилостно от жертвите и безцеремонно от извършителите на престъпления) както чрез наложените от нея непосилни такси за т.н. съдебни услуги, така и чрез директни подкупи от корумпирани служители. Потърпевш, който не може да си заплати е лишен от достъп до правосъдие. Безнаказаността стана  основна причина за масовата криминална престъпност. Представители на озверени и неграмотни идиотизирани асоциални обществени слоеве безнаказано ограбват, насилват и убиват за нищожни суми и дребни предмети множество беззащитни самотни старци, деца и жени.    
Налага се заключението, че цари страх и безпомощност пред ширещата се престъпност по улиците, в домовете и в офисите на малките фирми. 

Зачестиха опасните призиви сред населението за самозащита; настъпи бум в частната охранителна дейност – обществото заделя огромни финансови и материални средства, а ангажираните човешки ресурси за тази дейност надвишават няколко пъти щата на националната полиция. Стотици хиляди единици законно и незаконно притежавано огнестрелно оръжие и боеприпаси се намират в населението.
Естествено се налага и извода, че е сломено противодействието от Националната полиция на извършителите на престъпления и се очерта комплексно превъзходство на престъпността.

5 коментара:

 1. Плачевните резултати от прокламираната реформа в полицията всеки от стотиците хиляди жертви на престъпления е "усетил на гърба си". Да се потърси отговорност на виновниците за това можем да се надяваме вече само на Бога. Очакваме единствено удовлетворение, тогава когато се огласят поименно заслужено смачканите от Закона престъпници.

  ОтговорИзтриване
 2. А някой някога ще компенсира ли жертвите на престъпленията. Значи и реформаторите, провели сбърканата реформа в полицията също нямат вина и ще се "изхлузят" - "ни лук яли, нито лук мирисали".

  ОтговорИзтриване
 3. Затова пък си имаме "съдебна система та дрънка". Нали в тази система работят крайно нуждаещи се от парцели за хотели по крайбрежието на морето.

  ОтговорИзтриване
 4. За какво им е на политическите ръководства на МВР професионална компетентност, като днес са на мода послушните "калинки" с фалшивите дипломи. А компетентните лесно се уволняват, за да не им подбиват имиджа.

  ОтговорИзтриване
 5. Вече не може да има съмнение, че с прокламираната полицейска реформа бяха заблуждавани в продължение на 22 години обществото ни и европейските институции. При създадената "реформаторска" бъркотия, от която прекалено успешно се възползва престъпността, изхода е само един: да се проведе цялостна истинска реформа в полицията по европейски стандарти с непрекъснат тотален мониторинг. За съжаление друг изход за справяне с престъпността няма.

  ОтговорИзтриване